98 نورتن | ایروبیک تبریز - آمادگی جسمانی بانوان و آقایان